Onroad

Hønefoss RC-klubb

-25.09.2012-


Våre sponsorer:

Vi er med i prosjektet

Onroad

Utendørs har klubben i dag ingen egen bane for onroadkjøring, men vi får lov til å bruke minibanen til NAF på Eggemoen så lenge det holdes pent og ryddig. Parkering utenfor bommen. Det er ingen faste dager, så følg med på Facebook når noen skal kjøre eller meld i fra selv.


Innendørs:

Adresse: Nordre Sørum Gård, Jørgen Moes vei 153, 3512 Hønefoss. Det skal ikke kjøres (og parkeres) på oversiden av låven med mindre man har spesielle behov.

Underlag: Nålefiltteppe på begge baner

Klasser: Elektro onroad i skala 1:10 eller mindre, samt drifting på egen bane

Per gang ikke medlem: 100,-


Junior

Senior

Familie

Per gang

50

50

100

Måned

200

200

300

År

1000

1500

2000

Kun Tyrimyra

500

500

750

Kjøreavgift betales før man begynner å kjøre. Det gis ingen kreditt på kjøreavgift. Kjøreavgift for ett år gjelder fra 1. mars til 28. februar.


Åpningstider høsten/vinteren/våren 2019/2020:

Faste kjøredager onsdag (17:30-21:30) og søndag (11-16:00). Dette er minimumstidene anlegget vil være åpent, og eventuelle andre kjøredager vil publiseres på Facebook.

webmaster@honefossrc-klubb.no


Copyright 2012-2020 © Hønefoss RC-klubb